Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cây bưởi vàng lá: Nguyên nhân và cách khắc phục

16h26' 01/10/2018 149 views
Cây bưởi vàng lá: Nguyên nhân và cách khắc phục
Trồng bưởi da xanh, bưởi bị vàng lá, không phát triển được. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Cách điều trị bệnh xì mủ ở vỏ quả bưởi

09h32' 24/09/2018 195 views
Trồng trọt | Cách điều trị bệnh xì mủ ở vỏ quả bưởi
Trồng trọt | Cách điều trị bệnh xì mủ ở vỏ quả bưởi?

Trồng trọt | "Giải cứu" cây bưởi bị sâu đục thân gây hại

09h31' 24/09/2018 171 views
Trồng trọt | "Giải cứu" cây bưởi bị sâu đục thân gây hại
Trồng trọt | Trồng bưởi được 20 năm tuổi, cây có hiện tượng bị vàng lá, sâu đục thân. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Cách bón phân để cây bưởi Diễn cho quả ngọt

12h58' 22/09/2018 113 views
Trồng trọt | Cách bón phân để cây bưởi Diễn cho quả ngọt
Trồng trọt | 100 cây bưởi Diễn 8-10 năm tuổi. Hỏi nên tưới kali cho cây vào thời kỳ nào để quả được ngọt?

Trồng trọt | Tình trạng cây bưởi bị héo xanh lá có cách nào khắc phục?

10h59' 09/09/2018 148 views
Trồng trọt | Tình trạng cây bưởi bị héo xanh lá có cách nào khắc phục?
Trồng trọt | Bưởi Diễn được 1 năm tuổi, sau khi mưa nhiều thì có biểu hiện lá héo xanh, ngoài ra cây bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Đừng để khi cây bưởi da xanh vàng đọt xoăn lá non mới tìm cách chữa

10h28' 07/09/2018 162 views
Trồng trọt | Đừng để khi cây bưởi da xanh vàng đọt xoăn lá non mới tìm cách chữa
Trồng trọt | Trồng 200 cây bưởi da xanh được 4-5 tháng tuổi, cây bị vàng đọt non, lá non xoăn lại. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Cắt tỉa cành trên cây bưởi: Cẩn trọng kẻo sai 1 ly đi 1 dặm

10h27' 07/09/2018 167 views
Trồng trọt | Cắt tỉa cành trên cây bưởi: Cẩn trọng kẻo sai 1 ly đi 1 dặm
Trồng trọt | Đang trồng 1ha bưởi Diễn, trồng được 2 năm, tuy nhiên có nhiều cành tăm mọc ở trong thân cây. Vậy nên xử lý những cành này như thế nào?

Trồng trọt | Cây cam, quýt bị sâu vẽ bùa: Trị bằng cách nào?

10h13' 16/08/2018 456 views
Trồng trọt | Cây cam, quýt bị sâu vẽ bùa: Trị bằng cách nào?
Trồng trọt | 1000 cây cam, quýt trồng được 3 tháng, 1 tháng nay khi cây ra đọt thì có hiện tượng quăn lá. Ra trạm vệ thực vật thì được chẩn đoán là sâu vẽ bùa nhưng phun thuốc không đỡ, đã bị 70% vườn. ...

Trồng trọt | Bệnh loét trên cây bưởi dùng thuốc gì thì khỏi?

16h28' 10/08/2018 104 views
Trồng trọt | Bệnh loét trên cây bưởi dùng thuốc gì thì khỏi?
Trồng trọt | Cây bưởi trồng được 2 năm, năm đầu tiên cây phát triển tốt. Đến năm 2, cây xuất hiện bệnh loét. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục cây bưởi xoăn đọt non

15h11' 04/08/2018 503 views
Trồng trọt | Khắc phục cây bưởi xoăn đọt non
Trồng trọt | Bưởi da xanh 1 năm tuổi ra đọt non nhưng không bung được, đọt non bị xoăn lại, có nốt sần trên lá màu vàng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Sâu vẽ bùa hại cây bưởi: Cách chữa 'đơn giản'

13h25' 31/07/2018 219 views
Trồng trọt | Sâu vẽ bùa hại cây bưởi: Cách chữa
Trồng trọt | Bưởi trồng được 1 năm tuổi, cây ra đọt nhưng đọt không phát triển, lá có nốt sần. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | "Cứu vãn" thế nào với hiện tượng bưởi bị thối quả?

09h35' 25/07/2018 143 views
Trồng trọt | "Cứu vãn" thế nào với hiện tượng bưởi bị thối quả?
Trồng trọt | Trồng 2 sào bưởi diễn trồng được 4 năm, bọc bưởi nhưng bưởi có hiện tượng bị thối. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?