Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Lộc cây cam từ màu xanh lơ chuyển sang màu vàng là bệnh gì?

14h52' 12/07/2018 62 views
Trồng trọt | Lộc cây cam từ màu xanh lơ chuyển sang màu vàng là bệnh gì?
Trồng trọt | Cam 2 năm tuổi, lộc cây cam từ màu xanh lơ chuyển sang màu vàng là bệnh gì?

Trồng trọt | Khắc phục bệnh khô cành, khô quả trên cây cam

15h51' 10/07/2018 59 views
Trồng trọt | Khắc phục bệnh khô cành, khô quả trên cây cam
Trồng trọt | Vườn cây cam Xã Đoài có 50 cây trồng đã 3 năm, cây bị cháy cành 1 nửa, chảy nhựa, chết cành, khô héo, vàng lá và rụng lá, ngoài ra bình thường, bị khoảng 0.1% trong 3 ngày, cho dùng thuốc ...

Trồng trọt | Cách diệt sạch sâu vẽ bùa gây hại trên cây cam

10h51' 10/07/2018 71 views
Trồng trọt | Cách diệt sạch sâu vẽ bùa gây hại trên cây cam
Trồng trọt | Có sào cam giấy, trồng được 3 năm, 1 tuần nay có hiện tượng vàng lá, quăn đọt và ngoài ra bình thường, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục cây cam sành bị vàng lá và xoăn đọt non

19h48' 07/07/2018 62 views
Trồng trọt | Khắc phục cây cam sành bị vàng lá và xoăn đọt non
Trồng trọt | Trồng 800 cây cam sành đã được 2 năm, hiện nay cây có hiện tượng ra đọt non thì bị xoăn đọt và xoăn lá, thâm đọt úa lá và vàng lá. Trên lá có đốm màu đen, ngoài ra thì bình thường, đã bị ...

Trồng trọt | Bón phân gì để cam cho quả mọng nước, mẫu mã đẹp?

17h40' 05/07/2018 70 views
Trồng trọt | Bón phân gì để cam cho quả mọng nước, mẫu mã đẹp?
Trồng trọt | Trồng 1000 cây cam bù bản địa, trồng được 8 năm, đang ra quả. Hỏi bón phân gì để cho quả mọng nước và mẫu mã đẹp?

Trồng trọt | 3 bước đơn giản giúp cây cam "miễn nhiễm" bệnh thán thư

10h35' 05/07/2018 89 views
Trồng trọt | 3 bước đơn giản giúp cây cam "miễn nhiễm" bệnh thán thư
Trồng trọt | Trồng 2000 gốc cam, 2 năm tuổi, 1 tháng nay có hiện tượng bị vàng lá, chết từ ngọn chết xuống, khô cành non, chồi non, cánh già bị khô, bẻ giòn, đã bị 200 cây, đã dùng thuốc nấm vàng cây ...

Trồng trọt | Cam vàng lá: Do "đói phân" hay do bệnh?

10h37' 01/07/2018 57 views
Trồng trọt | Cam vàng lá: Do "đói phân" hay do bệnh?
Trồng trọt | Cam V2 có hiện tượng lá cam già dần, vàng dần. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | "Xử lý" nhóm nhện gây rám quả cam chỉ cần vài bước

13h11' 30/06/2018 57 views
Trồng trọt | "Xử lý" nhóm nhện gây rám quả cam chỉ cần vài bước
Trồng trọt | 80 cây cam đang ra quả, có biểu hiện là quả bị đốm xi măng, lá có màu nhạt, sau đó chuyển dần thành màu vàng, bị 10% vườn trong nửa tháng nay. Đã dùng thuốc nhưng chưa đỡ. Hỏi nguyên nhân ...

"Cứu" cây cam Vinh bị loét do vi khuẩn

21h38' 28/06/2018 33 views
"Cứu" cây cam Vinh bị loét do vi khuẩn
Cam Vinh bị bệnh loét vi khuẩn thì dùng thuốc gì cho hiệu quả cao?

Cách khắc phục cây cam bị khô ngọn, vàng lá

12h13' 27/06/2018 51 views
Cách khắc phục cây cam bị khô ngọn, vàng lá
Trồng một vườn cam đã được 3 năm tuổi, có hiện tượng chết khô ngọn, một số cây bị vàng lá, ngoài ra bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Cây cam bị héo lá non, khô cành: Nguyên nhân và cách khắc phục

11h06' 27/06/2018 47 views
Cây cam bị héo lá non, khô cành: Nguyên nhân và cách khắc phục
Cây cam trồng được 2 năm tuổi, 20 ngày nay cây có biểu hiện lá non bị héo, bị khô cành cây bị khô. Hỏi cây cam đã mắc bệnh gì và cách khắc phục như thế nào?

Sâu vẽ bùa hại cam: Tưởng diệt không dễ mà dễ không tưởng

10h37' 27/06/2018 18 views
Sâu vẽ bùa hại cam: Tưởng diệt không dễ mà dễ không tưởng
Trồng 200 cam Vinh và cam sen đến năm thứ 3. Hiện tượng bị vàng lá, xoăn lá và rụng, cây cứng không phát triển. Bị 2-3 tháng khoảng 40% trong vườn. Đã dùng thuốc gốc đồng nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên ...