Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cách phòng trừ sâu vẽ bùa gây hại cây cam

12h00' 06/10/2018 2,383 views
Trồng trọt | Cách phòng trừ sâu vẽ bùa gây hại cây cam
Trồng trọt | Cam sành đang ra lá non bị vàng lá, khô lá và rụng lá, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Nguyên nhân khiến cam Vân Du vàng lá và cách khắc phục

12h10' 30/09/2018 222 views
Trồng trọt | Nguyên nhân khiến cam Vân Du vàng lá và cách khắc phục
Trồng trọt | Trồng cam Vân Du được hơn 1 năm tuổi, cây có hiện tượng bị vàng lá gân xanh, ngoài ra không có biểu hiện nào khác, đã dùng thuốc nấm điều trị nhưng không thấy hiệu quả. Hỏi nguyên nhân ...

Trồng trọt | Cách "cứu" cây cam Vinh khỏi bệnh loét

12h09' 30/09/2018 189 views
Trồng trọt | Cách "cứu" cây cam Vinh khỏi bệnh loét
Trồng trọt | Trồng cây cam Vinh có biểu hiện bị nấm mắt cua trên lá, lá vàng và rụng lá, đã phun thuốc gốc đồng nhưng không khỏi. Hỏi nguyên nhân có phải cây cam bị bệnh loét hay không? Cách khắc phục ...

Trồng trọt | Thuốc chữa bệnh cháy lá, quăn lá trên cây cam

10h12' 26/09/2018 190 views
Trồng trọt | Thuốc chữa bệnh cháy lá, quăn lá trên cây cam
Trồng trọt | Trồng cam được 2 tháng tuổi, có hiện tượng quăn lá, vàng lá, bị cả lá vàng và lá non. Cành thì bị nứt khô, đã dùng thuốc nhưng không hiệu quả. Nguyên nhân tại sao và cách khắc phục?

Trồng trọt | Làm sao khi bệnh vàng lá thối rễ "len lỏi" vào cây cam sành giống?

09h33' 24/09/2018 221 views
Trồng trọt | Làm sao khi bệnh vàng lá thối rễ "len lỏi" vào cây cam sành giống?
Trồng trọt | Trồng cam sành giống được 6 tháng tuổi, 1 tuần nay thấy cây có hiện tượng bị vàng lá thối rễ, ngoài ra bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Nguyên nhân cây cam sành thối rễ mặc dù lá vẫn xanh

13h01' 22/09/2018 136 views
Trồng trọt | Nguyên nhân cây cam sành thối rễ mặc dù lá vẫn xanh
Trồng trọt | Một vườn cam sành 300 cây, đã được 7 năm tuổi, đang ra quả. Hỏi dùng thuốc gốc đồng để phun trong thời điểm hiện tại được không?

Trồng trọt | Diệt trừ nhện gây hại và khắc phục bệnh thối rễ cho cây cam 

17h11' 20/09/2018 118 views
Trồng trọt | Diệt trừ nhện gây hại và khắc phục bệnh thối rễ cho cây cam 
Trồng trọt | Trồng 100 gốc cây cam Vinh được 2 năm tuổi, có hiện tượng vàng lá, rụng lá, rụng chồi non, mặt trên xuất hiện trứng nhỏ li ti màu đỏ, ngoài ra bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc ...

Trồng trọt | Thuốc đặc trị bệnh ghẻ lá trên cây cam

14h53' 17/09/2018 322 views
Trồng trọt | Thuốc đặc trị bệnh ghẻ lá trên cây cam
Trồng trọt | Trồng 100 cây cam có hiện tượng bị ghẻ lá, ngoài ra không có hiện tượng nào khác, bị từ khi cây còn non. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt | Kinh nghiệm phòng sâu bệnh cho cây cam không dùng hóa chất

14h05' 10/09/2018 282 views
Trồng trọt | Kinh nghiệm phòng sâu bệnh cho cây cam không dùng hóa chất
Trồng trọt | Kinh nghiệm phòng sâu bệnh cho cây cam không dùng hóa chất

Trồng trọt | Vườn cam bị vàng lá, vàng chồi non: Có cách nào để chữa?

14h05' 10/09/2018 254 views
Trồng trọt | Vườn cam bị vàng lá, vàng chồi non: Có cách nào để chữa?
Trồng trọt | Trồng 1 vườn cam, 6 tháng. Hiện tượng vàng lá, có đốm vàng ở lá non, vàng chồi non, có con bọ cắn chồi non, ngoài ra bình thường, bị 1 tháng, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách ...

Trồng trọt | "Vào cuộc" tìm hiểu nguyên nhân khiến cam Vinh bị vàng lá, thối rễ

10h58' 09/09/2018 209 views
Trồng trọt | "Vào cuộc" tìm hiểu nguyên nhân khiến cam Vinh bị vàng lá, thối rễ
Trồng trọt | Trồng 500 cây cam Vinh được 4 năm tuổi, lá có biểu hiện đốm vàng, rụng quả, thối rễ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Cây cam vàng đọt non, gân lá: Nguyên nhân và cách chữa

15h48' 08/09/2018 351 views
Trồng trọt | Cây cam vàng đọt non, gân lá: Nguyên nhân và cách chữa
Trồng trọt | Trồng cam xã Đoài 15 tháng tuổi, có biểu hiện vàng đọt non, nổi vàng gân lá. Đã dùng ridomil và aliet. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?