Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thuốc chữa bệnh chết chậm có chữa được bệnh chết nhanh cho cây tiêu không?

16h26' 01/10/2018 211 views
Thuốc chữa bệnh chết chậm có chữa được bệnh chết nhanh cho cây tiêu không?
Thuốc chữa bệnh chết chậm có chữa được bệnh chết nhanh cho cây tiêu không?

Trồng trọt | Bệnh chết chậm hoành hành, người trồng tiêu điêu đứng

12h10' 30/09/2018 201 views
Trồng trọt | Bệnh chết chậm hoành hành, người trồng tiêu điêu đứng
Trồng trọt | Có 300 trụ tiêu trồng được 3 năm tuổi, mấy ngày nay thấy tiêu rụng đốt, thối đốt, vàng lá, đã bị 15 trụ. Hỏi nguyên nhân có phải hồ tiêu mắc bệnh chết chậm hay không? Cách điều trị và khắc ...

Trồng trọt | Giải "cứu" vườn hồ tiêu bị bệnh chết nhanh bằng cách nào?

12h09' 30/09/2018 216 views
Trồng trọt | Giải "cứu" vườn hồ tiêu bị bệnh chết nhanh bằng cách nào?
Trồng trọt | Có vườn hồ tiêu được 3 năm tuổi bắt đầu cho bói, cây có hiện bị chết, cây có hiện tượng bị héo dây, gốc thì thâm đen, lá thì vẫn xanh nhưng bị rụng. Có triệu chứng của bệnh chết nhanh. ...

Trồng trọt | Trị rệp sáp gây hại cho cây tiêu 

08h59' 23/09/2018 262 views
Trồng trọt | Trị rệp sáp gây hại cho cây tiêu 
Trồng trọt | Cây tiêu trồng 2 tháng có nhiều rệp sáp ở gốc, lá vàng. Cây tiêu bị gần 2 tháng, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ?

Trồng trọt | Lo "sốt vó" khi nghìn trụ tiêu rụng lá, chết cây

12h29' 15/09/2018 202 views
Trồng trọt | Lo "sốt vó" khi nghìn trụ tiêu rụng lá, chết cây
Trồng trọt | Có 1000 trụ tiêu trồng được 2 năm tuổi, 5 ngày nay thấy có hiện tượng vàng lá, đốm đen ở đường gân, rụng lá và chết cây, đã dùng thuốc gốc đồng nhưng không khỏi. Hỏi nguyên nhân tại sao ...

Trồng trọt | Cây tiêu không ra hoa: Cách khắc phục hiệu quả

10h21' 14/09/2018 181 views
Trồng trọt | Cây tiêu không ra hoa: Cách khắc phục hiệu quả
Trồng trọt | Vườn cây tiêu trồng được 6 năm. Hiện tượng không thấy ra hoa đậu quả, chưa dùng thuốc. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục hồ tiêu thối chuỗi quả và cháy đen bìa lá

09h38' 12/09/2018 229 views
Trồng trọt | Khắc phục hồ tiêu thối chuỗi quả và cháy đen bìa lá
Trồng trọt | Vườn tiêu nhà tôi có hiện tượng bị thối chuỗi quả và cháy đen bìa lá. Bị 1 nửa cây. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | "Chìa khóa vàng" khắc phục bệnh vàng lá thối rễ cho tiêu

14h01' 10/09/2018 235 views
Trồng trọt | "Chìa khóa vàng" khắc phục bệnh vàng lá thối rễ cho tiêu
Trồng trọt | Trồng hồ tiêu được 2 tháng, có biểu hiện vàng lá + rụt ngọn + rễ kém phát triển, bị 10% vườn, bị 10 ngày nay, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Nguyên nhân gây bệnh chết nhanh chết chậm cho cây tiêu

14h01' 10/09/2018 190 views
Trồng trọt | Nguyên nhân gây bệnh chết nhanh chết chậm cho cây tiêu
Trồng trọt | Cây tiêu biểu hiện chết nhanh chết chậm, vàng lá, rụng đốt, rụng bông, đã dùng thuốc tuyến trùng rệp sáp, bị 15 ngày, Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Những bệnh nguy hiểm gây hại hồ tiêu trong mùa mưa

17h02' 08/09/2018 148 views
Trồng trọt | Những bệnh nguy hiểm gây hại hồ tiêu trong mùa mưa
Trồng trọt | Những bệnh nguy hiểm gây hại hồ tiêu trong mùa mưa. Khi mùa mưa đến, cây tiêu hay bị bệnh thối rễ, chết nhanh chết chậm. Vậy thì có cách nào để khắc phục và bảo vệ cho cây tiêu?

Trồng trọt | Những nguyên nhân sẽ khiến cây tiêu không ra hoa

10h29' 07/09/2018 184 views
Trồng trọt | Những nguyên nhân sẽ khiến cây tiêu không ra hoa
Trồng trọt | Cây tiêu 6 năm tuổi, hiện tượng 1 năm nay cây không ra hoa, mà chỉ ra lá non, lá già có nhiều chấm nhỏ màu đỏ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Mùa mưa bón phân lân cho cây tiêu: Nên hay không?

15h11' 30/08/2018 245 views
Trồng trọt | Mùa mưa bón phân lân cho cây tiêu: Nên hay không?
Trồng trọt | Vào mùa mưa, bón phân lân Văn Điển cho cây tiêu có được không? Quy trình bón phân cho cây tiêu như thế nào là đúng cách đúng tiêu chuẩn, giúp cây tiêu sinh trưởng tốt cho năng suất cao?