Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | "Cứu" thủy lợi Bắc Hưng Hải bằng mọi giá để bảo vệ hàng trăm ngàn ha đồng ruộng

13h32' 08/07/2018 142 views
Nông nghiệp | "Cứu" thủy lợi Bắc Hưng Hải bằng mọi giá để bảo vệ hàng trăm ngàn ha đồng ruộng
Nông nghiệp | Tình trạng ô nhiễm trầm trọng ở hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải: Mới đây, Bộ NN&PTNT đã đứng ra tổ chức một Hội nghị khẩn, nhằm bàn giải pháp giảm ô nhiễm cho công trình này. Phương châm ...

Nông nghiệp | Đại công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc đang bị "bức tử"

14h42' 07/07/2018 23 views
Nông nghiệp | Đại công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc đang bị "bức tử"
60 năm qua, đại công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải lớn nhất miền Nông nghiệp | Bắc đã có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp của các địa phương như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc ...