Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Sâu đục thân cành hại cây trồng: Diệt trừ từ khi còn trong "trứng nước"

16h04' 24/07/2018 243 views
Trồng trọt | Sâu đục thân cành hại cây trồng: Diệt trừ từ khi còn trong "trứng nước"
Trồng trọt | Xin hỏi cách trị sâu đục thân trên cây bưởi và cam Vinh?