Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Băn khoăn về việc ghi tên cả gia đình vào sổ đỏ

06h02' 30/11/2017 273 views
Băn khoăn về việc ghi tên cả gia đình vào sổ đỏ
Quy định Ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất vào sổ Đỏ thay vì một người đại diện như trước kia.