Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Đổi mới phương thức cho vay để quản trị nguồn vốn hỗ trợ nông dân

08h11' 19/12/2017 252 views
Đổi mới phương thức cho vay để quản trị nguồn vốn hỗ trợ nông dân
Nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Dương đứng thứ 3 trong cả nước, chỉ sau Hà Nội và TP. HCM.

Khánh Hòa kiến nghị hỗ trợ lãi xuất 5 năm cho người nuôi thủy sản sau bão 12

09h14' 27/11/2017 217 views
Khánh Hòa kiến nghị hỗ trợ lãi xuất 5 năm cho người nuôi thủy sản sau bão 12
Người nuôi tôm hùm tại các tỉnh Nam Trung Bộ chưa thể tái sản xuất sau bão số 12, bởi những thiệt hại họ đang gánh chịu là quá lớn.