Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Quy định trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo của người giải quyết tố cáo

20h59' 26/07/2018 94 views
Nông nghiệp | Quy định trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo của người giải quyết tố cáo
Nông nghiệp | Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo của người giải quyết tố cáo?

Nông nghiệp | Quy định việc cử đại diện khi thực hiện tố cáo

20h59' 26/07/2018 85 views
Nông nghiệp | 	Quy định việc cử đại diện khi thực hiện tố cáo
Nông nghiệp | Trong trường hợp nhiều người cùng tố cáo thì việc cử đại diện để thực hiện tố cáo được quy định như thế nào?

Nông nghiệp | Tiếp công dân khiếu nại ở xã, phường, thị trấn

20h58' 26/07/2018 104 views
Nông nghiệp | Tiếp công dân khiếu nại ở xã, phường, thị trấn
Nông nghiệp | Khi phát hiện hàng xóm xây nhà trái phép, một số người khuyên tôi làm đơn kiến nghị, phản ánh với chính quyền nhưng tôi muốn trực tiếp lên UBND phường để trình ...