Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Phòng trừ bệnh thối gốc cho cây cải thảo

07h06' 27/12/2017 444 views
Phòng trừ bệnh thối gốc cho cây cải thảo
Tôi trồng ruộng cải thảo được 30 ngày tuổi. Xin hỏi chuyên gia nông nghiệp cách phòng trừ bệnh thối gốc cây?