Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Muốn quả nhãn "đẹp mã", cần diệt tận gốc đối tượng này

13h59' 28/06/2018 135 views
Muốn quả nhãn "đẹp mã", cần diệt tận gốc đối tượng này
Trồng 30 sào nhãn lồng được 4 năm tuổi. Hiện tượng mã quả không đẹp, cháy quả, khô quả sau đó thì rụng nhiều, ngoài ra bình thường. chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Nhãn rụng quả vì những nguyên nhân "không tưởng"

09h26' 28/06/2018 168 views
Nhãn rụng quả vì những nguyên nhân "không tưởng"
Cây nhãn 3 năm tuổi đã phun thuốc thụ phấn và đẹp quả nhưng quả non vẫn bị rụng ngoài ra không có hiện tượng gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Cần làm gì khi cây nhãn ra nhiều hoa nhưng không đậu quả?

12h00' 26/05/2018 103 views
Cần làm gì khi cây nhãn ra nhiều hoa nhưng không đậu quả?
Nhãn trồng được 5 năm tuổi, cây ra rất nhiều hoa nhưng không đậu quả, cây phát triển tốt. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khoanh vỏ cây vải sai kỹ thuật, khắc phục như thế nào?

05h02' 26/05/2018 329 views
Khoanh vỏ cây vải sai kỹ thuật, khắc phục như thế nào?
200 vải thiều 17 năm tuổi, có khoanh vỏ cây nhưng đến giờ cây đang nuôi quả nhưng vết khoanh vẫn chưa liền và dinh dưỡng nuôi cây kém đi, cây kém phát triển. Hỏi cách khắc phục?

Giải thích nguyên nhân 'nhãn khoanh vỏ mà không ra trái'

16h01' 20/04/2018 180 views
Giải thích nguyên nhân
Nhãn 12 năm tuổi, có khoanh vỏ nhưng không ra trái. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục nhãn ra hoa nhưng không đậu quả

16h01' 20/04/2018 230 views
Khắc phục nhãn ra hoa nhưng không đậu quả
10 cây nhãn ghép 4 năm tuổi, cây ra hoa nhưng không đậu quả. Hỏi cách xử lý để cây ra hoa đợt 2 như thế nào?

Quy trình bón phân cho cây nhãn 20 năm tuổi không phải ai cũng biết

08h10' 08/03/2018 406 views
Quy trình bón phân cho cây nhãn 20 năm tuổi không phải ai cũng biết
Vườn nhãn 20 năm tuổi đang ra hoa, đã khoanh cành được 20 ngày. Hỏi cần bón phân gì cho nhãn?

Chuyên gia trồng trọt hướng dẫn kỹ thuật khoanh cành cho cây nhãn

08h23' 06/12/2017 474 views
Chuyên gia trồng trọt hướng dẫn kỹ thuật khoanh cành cho cây nhãn
Xin hỏi chuyên gia nông nghiệp: Thời điểm hiện tại có thể khoanh cành cho cây nhãn để ra hoa năm sau được không?