Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Kỹ thuật nuôi thâm canh cua biển

22h17' 10/07/2018 258 views
Thủy sản | Kỹ thuật nuôi thâm canh cua biển
Nhà tôi có 5000 m vuông mặt nước. Tôi chia làm 2. 1 ao lắng nước, 1 ao nuôi. Tôi nuôi cua biển thâm canh. Xin hỏi tôi nên nuôi bao nhiêu con 1m 2. Thức ăn cho cua là don và dắt. Xin hỏi có cần cho ...