Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Nuôi 3 vạn ếch bằng 'nước giếng khoan' có nguy hiểm ?

12h10' 29/09/2018 402 views
Thủy sản | Nuôi 3 vạn ếch bằng
Thủy sản | 3 vạn ếch được 15 ngày tuổi, nuôi mật độ 1500 con / 13m2, nuôi bằng nước giếng khoan có được hay không? ếch bị tím chân, tím đùi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Thủy sản | Cách xử lý khi nguồn nước ao nuôi ếch bị ô nhiễm

11h00' 27/09/2018 303 views
Thủy sản | Cách xử lý khi nguồn nước ao nuôi ếch bị ô nhiễm
Thủy sản | Nuôi ếch gần được xuất bán, nguồn nước nuôi bị ô nhiễm. Ao là ao tù không có nguồn nước vào thì xử lí nước như thế nào?

Khuyến nông | Thu lãi hàng trăm triệu nhờ nuôi ếch sinh sản không kháng sinh

14h15' 03/09/2018 247 views
Khuyến nông | Thu lãi hàng trăm triệu nhờ nuôi ếch sinh sản không kháng sinh
Khuyến nông | Trong giai đoạn nòng nọc mới được 4 ngày tuổi - sức đề kháng của nòng nọc kém và rất dễ mắc bệnh dẫn tới chết hàng loạt. Theo các chuyên gia thủy sản, tỷ lệ hao hụt của ếch có thể lên ...