Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chuyên gia trồng trọt tư vấn cách đánh chuyển vị trí cây lộc vừng

08h00' 27/11/2017 736 views
Chuyên gia trồng trọt tư vấn cách đánh chuyển vị trí cây lộc vừng
Xin hỏi chuyên gia nông nghiệp kĩ thuật đánh cây và trồng lại cho cây không chết (vì cây khá lớn)?