Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Kinh nghiệm trồng dưa lê trong nhà kính

17h58' 13/07/2018 229 views
Trồng trọt | Kinh nghiệm trồng dưa lê trong nhà kính
Trồng trọt | Dưa lê nếu được trồng nhà kính có thể trồng quanh năm. Mặc dù chi phí ban đầu khá cao nhưng lại có thể sử dụng được lâu dài, tỷ lệ sâu bệnh giảm; chi phí thuốc BVTV giảm đến 30%.