Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Hạt na Thái ăn xong có làm giống được không?

16h29' 10/08/2018 257 views
Trồng trọt | Hạt na Thái ăn xong có làm giống được không?
Trồng trọt | Trồng na Thái, ăn thử thấy na Thái chất lượng ngon, liệu có thể lấy hạt na Thái để ươm hạt làm giống được không?