Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cuối năm ở làng tranh Đông Hồ

08h37' 22/12/2017 205 views
Cuối năm ở làng tranh Đông Hồ
Nghề làm tranh ở Đông Hồ đã trải qua nhiều thăng trầm. Làng Đông Hồ không còn mấy người làm tranh như trước nữa.