Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hướng đi táo bạo ở vùng cam Cao Phong

10h38' 18/12/2017 449 views
Hướng đi táo bạo ở vùng cam Cao Phong
Đây là thời điểm cả miền Bắc bước vào đợt thu hoạch rộ vụ cam chính trong năm.