Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam vẫn còn bấp bênh

08h20' 19/12/2017 136 views
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam vẫn còn bấp bênh
Xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn còn bấp bênh do phụ thuộc quá lớn vào một số thị trường...

Xây dựng thương hiệu lúa đặc sản Việt Nam: Cần kết nối liên kết 5 nhà

08h05' 12/12/2017 226 views
Xây dựng thương hiệu lúa đặc sản Việt Nam: Cần kết nối liên kết 5 nhà
Gạo đặc sản của Việt Nam cần phải xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu gạo Việt, trong đó nhất thiết phải xây dựng chuỗi giá trị liên kết bền vững cho dòng gạo đặc sản...