Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Hướng dẫn diệt trừ sâu xanh cắn lá và hoa cây gấc

15h40' 17/07/2018 152 views
Trồng trọt | Hướng dẫn diệt trừ sâu xanh cắn lá và hoa cây gấc
Trồng trọt | Một vườn gấc đang ra hoa, có biểu hiện sâu màu xanh đục đầu búp hoa, đã bị khoảng hai tháng nay, đã dùng thuốc nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Giới thiệu mô hình trồng gấc

08h03' 11/12/2017 257 views
Giới thiệu mô hình trồng gấc
Chi phí đầu tư ban đầu cho mô hình trồng gấc không lớn, khoảng 7-8 triệu đồng trên 1000m2, công chăm sóc khá nhàn, chủ yếu là cắt cành để tránh cạnh tranh dinh dưỡng...