Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây mít bị đốm lá, cháy bìa lá: Nguyên nhân và cách điều trị

10h22' 13/07/2018 117 views
Trồng trọt | Cây mít bị đốm lá, cháy bìa lá: Nguyên nhân và cách điều trị
Trồng trọt | 50 cây mít Thái mới trồng được 4 tháng. 1 tuần nay, cây có hiện tượng vàng toàn bộ lá. Vàng từ lá ngọn xuống. Cháy đầu lá, chết ngọn. Cây mới chỉ bón lót phân chuồng và chưa bổ sung phân ...