Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Đìu hiu mùa rươi tháng 10

08h49' 25/11/2017 294 views
Đìu hiu mùa rươi tháng 10
Theo như chu kỳ hằng năm thì hiện là thời gian đỉnh cao nhất của tháng thu hoạch rươi cuối cùng trong năm.