Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Làm gì để khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng Tây Bắc?

09h22' 07/12/2017 316 views
Làm gì để khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng Tây Bắc?
Vào lúc 20h tối ngày 16 tháng 12 tới đây, năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc sẽ bế mạc.