Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cùng người Dao lên rừng hái măng

07h55' 23/11/2017 726 views
Cùng người Dao lên rừng hái măng
Ngày ngày người Dao vẫn lên rừng hái măng và coi đây là nguồn thu nhập chính trong cuộc sống của họ.