Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Ghe ngo của người Khmer Nam Bộ

07h03' 27/12/2017 277 views
Ghe ngo của người Khmer Nam Bộ
Lễ hội Óc om bóc hay đua ghe ngo truyền thống của người Khmer là một trong những lễ hội lớn mang tính nhân văn sâu sắc....