Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Kỹ thuật bón phân cho cây cam đúng cách

17h07' 29/05/2018 229 views
Kỹ thuật bón phân cho cây cam đúng cách
Cam trồng không bón lót, đang nảy chồi được 40cm, đã bón phân chuồng hoặc phân lân, bây giờ có thể bón thêm phân đạm nữa hay không?

Tự nhân giống cam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh

08h09' 07/12/2017 426 views
Tự nhân giống cam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh
Việc người dân trồng cam tự nhân giống cam rồi đem đi trồng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh này.