Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Sử dụng hóa chất để diệt bọ xít và nhện đỏ hại trên cây nhãn

06h01' 30/06/2018 41 views
Sử dụng hóa chất để diệt bọ xít và nhện đỏ hại trên cây nhãn
Trồng 100 gốc nhãn được 16 năm tuổi, nhện đỏ và bọ xít xuất hiện nhiều trên cây, bị nửa tháng nay. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Chăm sóc đúng chuẩn để nhãn sai quả "gãy cành"

11h01' 27/06/2018 35 views
Chăm sóc đúng chuẩn để nhãn sai quả "gãy cành"
100 cây nhãn 10 năm tuổi. Nhãn có hiện tượng rụng quả. Hỏi cách khắc phục?

Muốn điều trị cho cây nhãn bị xoăn lá non thì phải làm sao?

05h01' 20/06/2018 47 views
Muốn điều trị cho cây nhãn bị xoăn lá non thì phải làm sao?
Cây nhãn 3 năm tuổi, đang ra đọt mới nhưng lại bị xoăn hết lá non. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục nhãn bị rám quả và nứt quả

22h02' 01/06/2018 63 views
Khắc phục nhãn bị rám quả và nứt quả
Cây nhãn có hiện tượng đốm đen ở quả và nứt quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Công thức bón phân khi cây nhãn mới đậu quả

14h49' 09/05/2018 75 views
Công thức bón phân khi cây nhãn mới đậu quả
Hơn mười cây nhãn đang ra quả được một tháng. Hỏi vào thời điểm này nên chăm sóc và bón phân gì cho cây để quả ngon, ngọt và đẹp ?

Biện pháp để cây nhãn đậu quả tốt

07h15' 01/04/2018 114 views
Biện pháp để cây nhãn đậu quả tốt
21 cây nhãn 9 năm tuổi đang ra rất nhiều hoa. Hỏi kỹ thuật chăm sóc cho cây đậu quả tốt?

Biện pháp chăm sóc nhãn ra hoa

09h40' 22/03/2018 107 views
Biện pháp chăm sóc nhãn ra hoa
Nhãn còn ôm nụ chưa nở hoa thì có nên phun thuốc gì không?

Quy trình bón phân cho cây nhãn 20 năm tuổi không phải ai cũng biết

08h10' 08/03/2018 230 views
Quy trình bón phân cho cây nhãn 20 năm tuổi không phải ai cũng biết
Vườn nhãn 20 năm tuổi đang ra hoa, đã khoanh cành được 20 ngày. Hỏi cần bón phân gì cho nhãn?

Phương pháp khắc phục cây nhãn bị bệnh do nấm gây hại

16h05' 03/03/2018 118 views
Phương pháp khắc phục cây nhãn bị bệnh do nấm gây hại
100 cây nhãn 15 năm tuổi, nửa tháng nay nhãn có hiện tượng rụng lá nhiều, rụng lá từ gốc lên ngọn, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Cây nhãn bị héo đọt, xoăn đọt, lá không phát triển

12h16' 09/01/2018 335 views
Cây nhãn bị héo đọt, xoăn đọt, lá không phát triển
Vườn nhãn bị héo đọt xoăn đọt và lá không phát triển nữa. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Kỹ thuật bón phân cho cây nhãn

08h30' 23/11/2017 1,014 views
Kỹ thuật bón phân cho cây nhãn
Tôi trồng nhãn chiết, 15 năm tuổi. Xin hỏi chuyên gia nông nghiệp chăm sóc và bón phân gì cho cây ra nhiều hoa và đậu quả ?