Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Ngăn cản sự hình thành đất trồng lúa bị phèn, chua

10h25' 07/09/2018 167 views
Trồng trọt | Ngăn cản sự hình thành đất trồng lúa bị phèn, chua
Trồng trọt | 2 sào giống lúa giống lúa 838, chất đất đầm lầy hơi chua. Thu hoạch không hiệu quả, năng suất thấp. Hỏi nên trồng giống lúa nào để đạt năng suất cao? Hỏi muốn cải tạo đất thì làm như thế ...

Trồng trọt | Kẻ "môi giới truyền bệnh" - Con rầy gây hại trên cây lúa

14h35' 05/09/2018 216 views
Trồng trọt | Kẻ "môi giới truyền bệnh" - Con rầy gây hại trên cây lúa
Trồng trọt | Con rầy gây hại trên cây lúa như thế nào?

Trồng trọt | Diệt "kẻ cứng đầu" gây hại lúa sau mưa bão

09h24' 14/08/2018 150 views
Trồng trọt | Diệt "kẻ cứng đầu" gây hại lúa sau mưa bão
Trồng trọt | Sau mưa bão, đối tượng ốc bươu vàng gây hại lúa rất nhiều. Vậy làm cách nào để diệt ốc?