Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Nên hay không: Thả ong mắt đỏ diệt sâu đục thân hại ruộng mía?

14h51' 12/07/2018 173 views
Trồng trọt | Nên hay không: Thả ong mắt đỏ diệt sâu đục thân hại ruộng mía?
Trồng trọt | Ong mắt đỏ có tác dụng gì trong phòng trừ sâu đục thân hại mía?

Trồng trọt | Khắc phục mía bị bọ trĩ gây hại

15h52' 10/07/2018 84 views
Trồng trọt | Khắc phục mía bị bọ trĩ gây hại
Trồng trọt | 2ha mía trồng được 2 tháng, 1 tháng mía có hiện tượng chậm lớn, lá mía dính vào nhau, lá mía có màu đỏ, đỏ 2 bên viền lá. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?