Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây na bị bệnh thán thư: Vì sao dùng thuốc mà không khỏi?

10h33' 25/09/2018 42 views
Trồng trọt | Cây na bị bệnh thán thư: Vì sao dùng thuốc mà không khỏi?
Trồng trọt | Diện tích 4000 m2 trồng cây na mới ra mầm có biểu hiện bị khô lá, đã sử dụng thuốc thán thư để khắc phục. Xin hỏi nguyên gây bệnh trên cây na và cách khắc phục?

Trồng trọt | Cách diệt sạch rệp trắng hại cây na

13h01' 22/09/2018 72 views
Trồng trọt | Cách diệt sạch rệp trắng hại cây na
Trồng trọt | Cây na trồng được 2 năm tuổi, gần đây phát hiện có rệp trắng ở quả và đen quả, những biểu hiện trên xuất hiện khi cây đang trong thời kỳ cho quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Trâu húc cây na gãy ngang ngọn, muốn na ra lộc phải làm sao?

10h20' 14/09/2018 85 views
Trồng trọt | Trâu húc cây na gãy ngang ngọn, muốn na ra lộc phải làm sao?
Trồng trọt | Trồng na được 1 năm tuổi, hiện tượng bị trâu húc gãy ngang ngọn cây. Hỏi cách khắc phục để cây cho ra lộc trở lại?

Trồng trọt | Thời gian cắt cành, tạo tán cho cây na đúng kỹ thuật

10h18' 14/09/2018 127 views
Trồng trọt | Thời gian cắt cành, tạo tán cho cây na đúng kỹ thuật
Trồng trọt | Thời gian cắt cành cho cây na vào tháng mấy âm lịch?

Trồng trọt | "Tuyệt chiêu" làm lá mãng cầu na tự rụng mà không cần tỉa

14h35' 10/09/2018 103 views
Trồng trọt | "Tuyệt chiêu" làm lá mãng cầu na tự rụng mà không cần tỉa
Trồng trọt | Hỏi sau khi thu hoạch cây mãng cầu na Hoàng hậu, làm cách nào để lá tự rụng mà không phải tỉa lá?

Trồng trọt | Đất sét vàng có phù hợp để trồng na?

14h29' 05/09/2018 69 views
Trồng trọt | Đất sét vàng có phù hợp để trồng na?
Trồng trọt | Đất sâu từ 50-70cm là đất sét vàng thì có phù hợp để trồng na hay không?

Trồng trọt | "Xử lý" hiện tượng vàng lá trên cây na đơn giản thế nào?

19h12' 01/08/2018 49 views
Trồng trọt | "Xử lý" hiện tượng vàng lá trên cây na đơn giản thế nào?
Trồng trọt | Có vườn na được một năm tuổi sắp thu hoạch trái bói. Nhưng cây bị vàng lá thì có phải dùng thuốc gì không? Muốn thu hoạch trái bói xong thì vun gốc thì nên bỏ phân gì?

Trồng trọt | Nguyên nhân cây na vàng lá, thối rễ, chết nhanh

14h58' 28/07/2018 126 views
Trồng trọt | Nguyên nhân cây na vàng lá, thối rễ, chết nhanh
Trồng trọt | Trồng 600 cây na, cây có hiện tượng vàng lá, thối rễ và chết nhanh, ngoài ra không có hiện tượng nào khác, đã bị khoảng một năm trở lại đây. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục?

Trồng trọt | Bí quyết giúp cây na năng suất năm sau cao hơn năm trước

14h57' 28/07/2018 128 views
Trồng trọt | Bí quyết giúp cây na năng suất năm sau cao hơn năm trước
Trồng trọt | Trồng 100 cây na, được 7 năm tuổi muốn hỏi thời gian thích hợp để tỉa cành tạo tán cho cây. Khi tỉa cành cho cây na thì cần lưu ý những gì?