Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Hợp tác quốc tế đào tạo quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên

09h01' 28/05/2018 222 views
Hợp tác quốc tế đào tạo quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên
Tại đại học RMIT, TP HCM đã diễn ra Hội thảo “Tăng cường sản xuất, quản lý và nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực Nước và Tài nguyên thiên nhiên ở Đông Nam Á”. Hội thảo với sự tham dự của các ...

Chương trình phối hợp hành động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nông thôn

09h38' 23/12/2017 268 views
Chương trình phối hợp hành động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nông thôn
Tổng kết Nghị quyết liên tịch số 02 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc “Tăng cường phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nông thôn” giai ...

Họp báo lễ ra mắt hệ thống theo dõi tài nguyên rừng

08h42' 25/11/2017 249 views
Họp báo lễ ra mắt hệ thống theo dõi tài nguyên rừng
Sự kiện ra mắt Hệ thống theo dõi Tài nguyên rừng ngành lâm nghiệp.