Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Lưu ý khi sử dụng vôi sát trùng chuồng trại chăn nuôi

12h47' 26/06/2018 38 views
Lưu ý khi sử dụng vôi sát trùng chuồng trại chăn nuôi
Xin hỏi quy trình và cách xử lý để khử trùng chuồng trại hiệu quả trước khi nuôi gà? Nên sử dụng vôi bột hay vôi cục để khử trùng thì sẽ hiệu quả hơn?

Quy trình kỹ thuật chuồng cách ly cho lợn

08h06' 13/02/2018 96 views
Quy trình kỹ thuật chuồng cách ly cho lợn
Dịch bệnh là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến khả năng sản xuất của đàn lợn gây tổn hại lớn đến kinh tế của các hộ dân vì vậy mà việc thực hiện các quy trình chuồng cách ly cho lợn là vô ...

Quy trình kỹ thuật chuồng cách ly cho lợn

07h15' 13/02/2018 104 views
Quy trình kỹ thuật chuồng cách ly cho lợn
Dịch bệnh là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến khả năng sản xuất của đàn lợn gây tổn hại lớn đến kinh tế của các hộ dân vì vậy mà việc thực hiện các quy trình chuồng cách ly cho lợn là vô ...