Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chợ La Khê - Hà Đông tiểu thương phản ứng trước việc tăng phí

08h08' 01/12/2017 360 views
Chợ La Khê -  Hà Đông tiểu thương phản ứng trước việc tăng phí
Theo các tiểu thương tại chợ La Khê - Hà Đông, để duy trì một kiot hiện tại họ đã phải nộp rất nhiều khoản phí chợ.