Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Giải quyết vườn cam vì bệnh vàng lá bã chè

08h09' 11/12/2017 425 views
Giải quyết vườn cam vì bệnh vàng lá bã chè
Bệnh vàng lá bã chè nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào? Bệnh nguy hại này đang khiến người dân vô cùng lo lắng thậm chí nhiều hộ đã phái chặt bỏ cam.

Tự nhân giống cam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh

08h09' 07/12/2017 409 views
Tự nhân giống cam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh
Việc người dân trồng cam tự nhân giống cam rồi đem đi trồng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh này.