Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Vụ 3.000 gốc chuối bị chặt phá: xã khó giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới

08h10' 30/11/2017 244 views
Vụ 3.000 gốc chuối bị chặt phá: xã khó giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới
Chính quyền xã Sông Lô có nguy cơ khó giữ vững tiêu chí về an ninh trật tự bởi xã đã về đích nông thôn mới được gần một năm nay.