Biện pháp khắc phục bệnh E.coli thể viêm túi khí cho gà

Gà nuôi thả vườn tự nhiên khoảng 1,5 tháng, bị ngáp, mặt hướng lên trời. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục bệnh E.coli thể viêm túi khí cho gà

– Dùng OXYTETRACYCLINE hoặc DOXYCYCLINE hoặc GENTAMYCIN + DOXY hoặc LINCOSPECTO tiêm cho gà

– Bổ sung MEN TIÊU HÓA, VITAMIN

– Chăm sóc nuôi dưỡng tốt, cải thiện môi trường

Bài viết liên quan

Thêm bình luận