Cách xử lý nước giếng khoan để nuôi ốc bươu đen, ốc nhồi

Cách xử lý nước giếng khoan để nuôi ốc bươu đen và ốc nhồi, để có độ pH tốt nhất bằng cách nào?

Bài viết liên quan

Thêm bình luận