Can thiệp thế nào khi bò mẹ không cho bò con bú?

Bò mẹ đẻ con được 10 ngày và không cho con bú. Khi bò con đến gần thì hay có hiện tượng đá con. Bầu vú bò mẹ bị cương cứng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bài viết liên quan

Thêm bình luận