Chữa trị khi gà nhắm mắt, mắt có bọt

Gà 3 tháng, mắt sủi bọt, nhắm mắt. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Hợp tác với 3N/VTC16

Bài viết liên quan

Thêm bình luận