Hải Dương: Liên kết sản xuất cây bắp cải xuất khẩu

Để giải quyết tình trạng rau quả sản xuất ra nhiều nhưng lại tắc đầu ra, cần phải có sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất. Với mục tiêu này, vừa qua Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất cây rau màu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu phục vụ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận