Khắc phục bệnh héo xanh cho dưa leo

​Dưa leo đang ra hoa bị bệnh héo xanh thì nên dùng thuốc gì? Và có thể pha chung thuốc trừ nấm với thuốc trừ vi khuẩn để phun được không?

– Tiêu hủy cây bệnh nặng

– Sử dụng KASUGAMYCIN hoặc OXOLINIC AXIT

– Nếu kết hợp với đốm lá, khô lá thì kết hợp thêm thuốc gốc đồng như FOSETYL ALUMINIUM

– Để phòng bệnh cần giữ độ pH trên 6. Khi trồng cần bón PHÂN CHUỒNG kết hợp TRICHODERMA

Bài viết liên quan

Thêm bình luận