Khắc phục cho tôm sú hết da xanh

Tôm sú hơn 5 tháng tuổi, khoảng 1 tháng nay bị da xanh. Hỏi làm cách nào khắc phục hết da xanh ở tôm?

Bài viết liên quan

Thêm bình luận