Kinh nghiệm quý khi ‘phun thuốc bảo vệ thực vật’ cho cây trồng

Hỏi khi phun thuốc bảo vệ thực vật là thuốc nội hấp cụ thể là Ridomil Golg thì nên phun vào buổi sáng hay buổi chiều mát ?

Bài viết liên quan

Thêm bình luận