Mật độ nuôi thả cá truyền thống như thế nào là đúng cách và hiệu quả?

Để nuôi cá một cách hiệu quả và phát triển tốt thì mật độ thả cá trong một ao là bao nhiêu?

Bài viết liên quan

Thêm bình luận