Nguyên nhân nào khiến dê bỏ ăn, kém ăn?

2 con dê, được hơn 1 năm, 2 tuần nay có hiện tượng bỏ ăn, cọ thân vào cây để gãi, thích ăn vỏ cây. Đã dùng thuốc thú y nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và cách điều trị dê bỏ ăn?

Bài viết liên quan

Thêm bình luận