Nuôi cá trắm, trôi và chép có thể thay thức ăn công nghiệp bằng thức ăn gì?

Hỏi nuôi cá trắm, trôi, chép ở nông thôn có thể thay thế thức ăn công nghiệp bằng thức ăn gì?

Hợp tác với 3N/VTC16

Bài viết liên quan

Thêm bình luận