Thủy sản | Vì sao nuôi lươn trong bể nhân tạo lươn không đẻ được?

Thủy sản | Nuôi lươn trong bể bạt (bể nhân tạo) lại khó đẻ được là vì sao?

Bài viết liên quan

Thêm bình luận