Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trâu bị bệnh tụ huyết trùng: Biện pháp khắc phục

Nuôi trâu thương phẩm, 7 năm tuổi. Hiện tượng chảy nhiều nước trong miệng, mệt mỏi, nóng sốt, bỏ ăn, bị 1 ngày, đã dùng thuốc penicilin nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục trâu bị bệnh tụ huyết trùng

- Dùng AMOXICILIN hoặc DOXYCYCLINE hoặc ENROFLOXACIN tiêm bắp 1 lần/ ngày/ 3-5 ngày liền để trợ sức. Liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Dùng thuốc CAFEIN + VITAMIN B1, C tiêm bắp 1 lần/ ngày/ 3-5 ngày liền để trợ sức. Liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Tiêm bắp CATOSAL 10% tiêm bắp 1 lần/ ngày/ 3-5 ngày liền

- Tiêm bắp Analgin 1 lần/ ngày/ 3 ngày

- Dùng chất điện giải GLUCO-C + VITAMIN ADE + VITAMIN BCOMPLEX cho uống 3 lần/ ngày/ 7 - 10 ngày liền để nâng cao thể trạng

 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi